Kompleksowe zarządzanie wynajmem w 11 miastach w Polsce

Zajmujemy się kompleksowym zarządzaniem mieszkaniami na terenie 11 miast w Polsce  – od przygotowania mieszkań do wynajmu, szukania i selekcjonowania najemców, po ich rozliczanie i czuwanie nad porządkiem. Bierzemy na siebie wszystkie Twoje obowiązki, dając Ci w zamian komfort i bezpieczeństwo.

Nasza oferta bezpiecznego wynajmu obejmuje:

Przygotowanie mieszkania do wynajmu

Poszukiwanie, weryfikowanie, selekcja i pozyskanie najemcy

Negocjowanie i podpisanie umowy najmu

Przekazanie mieszkania w najem

Kontrole wynajmowanego mieszkania

Monitorowanie i egzekwowanie wypełnienia warunków umowy najmu przez najemcę

Stały kontakt z najemcą

Comiesięczne pobieranie od najemcy czynszu i opłat

Przekazywanie dochodu z nieruchomości właścicielowi wraz z raportem

Wsparcie serwisowe

Nadzór nad lokalem i dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych i napraw

Kontrola płatności najemców oraz ewentualną windykację należności

Dokonywanie w imieniu właściciela opłat typu zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów, itp.

Bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się mieszkanie

Reprezentowanie Właściciela na podstawie pełnomocnictwa we wszelkich sprawach związanych z wynajmem nieruchomości

Rozliczenie najemcy z kaucji i odbiór mieszkania po zakończeniu trwania umowy najmu

Organizowanie remontów lokalu na podstawie odrębnego zlecenia właściciela

 

Co możesz zyskać?

Wygoda współpracy wynikająca z:

bezobsługowej inwestycji w mieszkanie

rozliczenia i monitorowania płatności opieki nad mieszkaniem przez cały czas trwania umowy wynajmu

zorganizowaniu niezbędnych napraw, remontów i odświeżeń

Komfort spokoju, dzięki:

pozyskaniu rzetelnych i uczciwych najemców

szczegółowej inwentaryzacji mieszkania

utrzymaniu nieruchomości w najlepszym stanie

regularnemu pobieraniu czynszu od najemcy

egzekwowaniu postanowień umowy najmu

Pewność zysku za sprawą:

inwestowanie w nieruchomości to przede wszystkim bezpieczeństwo

wynegocjowania jak najwyższej kwoty czynszu najmu

skrócenia okresów pustostanów

przelewu czynszu najmu wraz z comiesięcznym raportem

ściąganie należności w razie opóźnień

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Nasza oferta skierowana jest do Właścicieli, którzy ze względu na swoje miejsce zamieszkania, brak czasu lub ochoty nie mają możliwości zajmowania się sprawami związanymi z wynajętymi lokali:

Dla osób chcących bezpiecznie wynajmować swoje mieszkanie

Dla osób wyjeżdżających za granicę lub do innego miasta

Dla inwestorów, którzy posiadają od jednego do nieskończoności lokali na wynajem

Dla osób nieznających się na wynajmie

Dla osób prowadzących aktywne życie zawodowe

Inwestuj w mieszkania na wynajem

Nowe Winogrady Poznań
Przykładowa stopa zwrotu
Nowe Winogrady Poznań
Murapol Garbarnia Kraków
Przykładowa stopa zwrotu
Murapol Garbarnia Kraków

Kontakt

Klaudia Puchała
klaudia.puchala@majorfm.pl
514 601 719

Zostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Miasto, w którym chcę zainwestować

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883)
wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i możliwość wykorzystania ich
na potrzeby Major Facility Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Tak