Aktualności

Plan połączenia poprzez przejęcie Spółek: Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (spółki przejmującej) oraz WHIZZ S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej i Major Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółek przejmowanych.